Mafutaga a le Ofisa o Leoleo i Lalomanu ma le aoga amata (Pre-school) a Satitoa Aleipata, e ala i le autu a le aoga mo lenei vaiaso “Leoleo”.

O le taeao analeila, sa faatino ai se mafutaga a le Ofisa o Leoleo i Lalomanu ma le aoga amata (Pre-school) a Satitoa Aleipata, e ala i le autu a le aoga mo lenei vaiaso “Leoleo”.
O le agai atu o le fanau, faiaoga ma matua, o le taumafai lea e faailoa le auaunaga a leoleo, ma vaavaai i vaega o loo faatino ai galuega. Sa maua fo’i le avanoa e faasoa atu ai i le fanau e ala i le auaunaga, faapea fo’i matua ma faiaoga.
Satitoa Aleipata Pre-School had a site visitation to the SPPCS Lalomanu Outpost this morning (Tuesday, 2nd March 2024), focusing on the theme “Police” for the week.
The gathering aimed to facilitate an understanding of police services among children, teachers, and parents, exploring the various realms of police work.
Attendees were provided with the opportunity to engage with law enforcement personnel, fostering interaction and insight into their duties. This initiative sought to promote community awareness and collaboration regarding the role of the police force.