SAMOA SAOGALEMU: EPISODE 5


SAMOA SAOGALEMU: EPISODE 5

Join us live on Facebook tomorrow at 8pm for another episode of SAMOA SAOGALEMU. We will be discussing the laws that protect us from the dangers of littering and our personal responsibility to keep Samoa beautiful and free from litter/rubbish. Joining us for a talanoa will be special guests from the Ministry of Women Community and Social Development, Ministry of Works, Transport and Infrastructure, and Samoa Tourism Authority.

SAMOA SAOGALEMU: VAEGA LONA 5

Maimoa mai le aso a taeao i le itula e 8pm i luga o lenei upega tafa’ilagi mo se isi faaopopoga o le Samoa Saogalemu. O lenei polokalame o le a talanoaina ai tulafono ma puipuiga mai aafiaga o le faalapisi, faatasi ai ma lou tiute o le faamatagofieina ma le faamamaina o Samoa, ina ia avea o se atunuu e saoloto mai i le faalapisi. O le a auai mai i lenei faatalatalanoaga malo faapitoa mai le Matagaluega o Tina ma Tama’itai ma Agafesootai, Matagaluega o Galuega, Fela’uaiga ma Atina’e Eseese, ma le Pulega o Tagata Tafafao Maimoa mai Fafo.
www.samoapolice.ws