HAPPY FATHERS DAY TO ALL THE FATHERS OF SAMOA

The Samoa Police Service takes this opportunity to wish all the fathers of Samoa a happy fathers day. We hope that you will all enjoy celebrating this special day with families and loved ones.

For this coming weekend, we wish to remind our fathers the following;
* Please stop drinking and driving or driving under the influence of alcohol
* Stop the abuse of our wives and daughters
* Give God priority over everything we do

Fathers are heads of families and the prosperity of our country is in your hands.

God bless all the fathers of Samoa!

MANUIA LE ASO SA O TAMA I TAMA UMA O SAMOA

E avea lenei avanoa e fa’amanuia atu ai le Komesina ma le Pulega o le Matagaluega o Leoleo, Falepuipui ma le Toe Fuataina i tama uma o Samoa. Ia maua uma e tama se aso Sa fiafia ma le manuia.

Mo tama uma ia usitaia pea tatou fa’amanatu nei;
* Aua le avetaavale ona
* Taofi le fa’aoolima i tina
* Fa’amuamua le Atua i mea uma tatou te faia

O tama o ulu o aiga, e fa’amoemoe iai tina ma le fanau mo se manuia o aiga, nuu ma alalafaga aemaise se Samoa saogalemu.